• pagebanner

Видео на компанијата

Учество на Саемот Кантон

Обука за извршен персонал

Сушење на боја за врзување

Печатење со кружен трансфер 1

Печатење со кружен трансфер 2

Работилница за воден жиг

Реактивно печатење на боја 1

Реактивно печатење на боја 2

Работилница за везење